Renting

Bedrijfsleiders van KMO’s kiezen voor huurcontracten

Als bedrijfsleider bent u steeds geconfronteerd met een uitdaging: een solide basis geven bij de groei van uw bedrijf.

Principe

Een huurcontract is een vorm van moderne financiering die gebruikt wordt voor de verhuur van investeringsgoederen en materiaal.

Fiscale behandeling

De maandelijkse afbetalingen van het materiaal die in de huur worden geïnvesteerd moeten volledig op de resultatenrekening gebracht worden zonder invloed te hebben op het balansevenwicht van de klant.

Voordelen voor de klant

  • Financiering tegen 100%: er is geen voorafgaande financiering van het bedrag van de BTW. De BTW wordt geleidelijk gefinancierd door de facturering van de maandelijkse afbetalingen.
  • Soeplheid en flexibiliteit: in tegenstelling tot een formule van klassieke financiering is het gemakkelijker om het materiaal aan te passen. Tijdens de volledige duur van het contract is het mogelijk om de investeringen van de klant te doen evolueren en dit door de technologische evoluties of eenvoudger nog door de groei van de onderneming te volgen.
  • Snelle en discrete behandeling: de eindklant moet geen contact met een bankier opnemen en zich geen zorgen maken over administratieve details. Alles gebeurt via de diensten van Orgaburo.
  • Geen enkele invloed op de gewone kredietlijnen: de klant moet geen contact opnemen met zijn gewone bankier; zijn investeringscapaciteiten kunnen voor andere gelegenheden gereserveerd worden
  • Verschillende fiscale gevolgen van de leasing.

Verzekering bij schade aan de machine is ingebrepen

De oplossing ‘All In’ van Orgaburo bevat een verzekering tegen de externe risico’s die aan uw kantoormachines aangebracht worden (kopieermachines, fax, printers). De oplossing ‘All In’ van Orgaburo zal de schade herstellen die door overmacht aan het gehuurde apparaat werd veroorzaakt. In geval van totaal defect zal de vergoeding van de huur beëindigd worden en de klant zal niets meer moeten betalen.

Welke voordelen u concreet worden aangeboden?

  • In geval van schade zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de kosten van de reparatie van de toegebrachte schade of sluit ze het contract van huur af in geval van totaal deffect.
  • Ten laatste na 1 maand zal de klant een vervangtoestel kunnen krijgen bij Orgaburo, zodat zijn inkomsten niet bedreigd zouden worden.